พิษณุโลก เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

พิษณุโลก เกษตรพิษณุโลกจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ร่วมกันจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมให้โอวาทและมอบกล้าพันธุ์ไม้ สารชีวภัณฑ์ และพันธุ์ปลา ฯลฯให้แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน จากนั้นท่านรองผู้ว่าฯ ได้เดินเยี่ยมชมคลินิคหน่วยบริการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐที่ร่วมจัดนิทรรศการ การให้บริการความรู้แนะนำปัญหาแก่เกษตรในพื้นที่ และการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาประหยัด จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts