กาฬสินธุ์-อลังการงานฉลองครบรอบ 50 ปีหนองกุงศรีรวมของดีถิ่นดงมูล

ทุกภาคส่วนในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยความสุข โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และนางรำกว่า 1,500 คน สวมใส่ชุดพื้นเมืองสวยงาม ฟ้อนรำและรำวงชาวบ้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล ครั้งที่ 18 50 ปี อำเภอหนองกุงศรี โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรม อ.หนองกุงศรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน เยาวชน นางรำกว่า 1,500 ชีวิต ร่วมงาน และจัดรีวิวแสดงวิถีความเป็นมาการก่อตั้ง อ.หนองกุงศรี พร้อมด้วยขบวนฟ้อนรำ และรำวงชาวบ้าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล นอกจากการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสาน สร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมพื้นที่การค้าขาย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีและแหล่งท่องเที่ยวประจำถิ่นที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น พืชเศรษฐกิจอย่างมะม่วงมหาชนก มันสำปะหลัง ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดงานประเพณีประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูลครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงถึงความร่ำรวยเพื่อความสุข ตามหลักการ 3 รวย คือ รวยวัฒนธรรม รวยน้ำใจ รวยสุขภาพ และ 3 ใจ คือ เข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจ เพื่อร่วมกันพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวย และเมืองแห่งความสุข


ด้านนายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีพิธีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรีและหลักเมือง เป็นพิธีกรรมแห่งความศรัทธา ที่ชาวอำเภอหนองกุงศรีเคารพนับถือ และเชื่อว่าเมื่อมีพิธีบวงสรวงดังกล่าวจะทำให้ชีวิตมีความชุ่มเย็น การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขณะที่กิจกรรมสมโภชงาน 50 ปี อำเภอหนองกุงศรี เป็นการรวบรวมของดีของ อ.หนองกุงศรี มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรายได้จากการจัดงานนำเข้าเป็นกองทุนเจ้าปู่กุงศรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่สำคัญ เช่น ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ การสร้าง ซ่อมบ้านพักที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ขณะที่นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานวัฒนธรรม อ.หนองกุงศรี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล ชาว อ.หนองกุงศรีทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดมาเป็นงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง แต่ได้ว่างเว้นไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไป ในปี 2566 จึงได้ร่วมกันจัดเป็นครั้งที่ 50 ซึ่งเหมือนเป็นการเปิดบ้าน เปิดเมือง นำไปสู่ความสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ พ่อค้า ประชาชน เยาวชน ต่างมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ให้การจัดงานครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่ อลังการ เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีชาว อ.หนองกุงศรี จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงาน ชิม ช็อป ใช้ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 ม.ค.66


อย่างไรก็ตาม พื้นที่ อ.หนองกุงศรีเป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย ผู้คนที่ตั้งรกรากสร้างเมืองมาจากหลายพื้นที่มาอยู่รวมกัน ยุคสมัยหนึ่งมีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองที่แตกต่าง หนองกุงศรีเป็นพื้นที่สีแดง ใช้ผืนป่าดงมูลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นฐานที่มั่น หลังปี 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำความร่มเย็นกลับคืนสู่แผ่นดินนี้ รวมความแตกต่างหลอมรวมเป็น “หนองกุงศรีหนึ่งเดียว” อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันนี้

Related posts