ลพบุรี อำเภอหนองม่วง พร้อมนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

ลพบุรี อำเภอหนองม่วง พร้อมนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, หัวหน้าส่วนราชการ, นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด, กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม “รณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2566″ ณ บริเวณตลาดหนองม่วง


เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แต่งชุดไทยระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 ไปจนถึง 19 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งไทยถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ และความเป็นชาติไทย เพราะเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราคนไทยได้คิดค้น และสืบทอดต่อกันมา เป็นสิ่งทุกคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ กับสิ่งที่ บรรพบุรุษ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อมา ประชนชาวจังหวัดลพบุรี จึงรวมพลังในการนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2566 ของจังหวัดลพบุรี อีกด้วย
ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความร่วมมือของชาวจังหวัดลพบุรี นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง ไปจนถึงวันงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานฯ

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวสยามฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

Related posts