จันทบุรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี แถลงข่าวจัดงาน “ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 21”

จันทบุรี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี แถลงข่าวจัดงาน “ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 21” กำหนดจัดงาน 11 – 19 ก.พ.66 เที่ยวสนุก สุขภาพดี วิถีธรรมชาติ วิถีราชมงคลจันท์

วันนี้ ( 20 ม.ค.66 ) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พลเรือเอกวสินธ์ สาริกะภูติ ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ และนางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน “ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 21” ประจำปี 2566 ชมความสวยงามของกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร ราชินีกล้วยไม้ แห่งภาคตะวันออก มรดกแห่งธรรมชาติ 1 เดียวในโลก ความภูมิใจของคนจันท์ ระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดงานปีนี้จัดงานภายใต้ธีมงาน Healthy Food เที่ยวสนุก สุขภาพดี วิถีธรรมชาติ วิถีราชมงคลจันท์ มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าออร์แกนิค ผักปลอดสารพิษ สินค้า OTOP ของดีเมืองจันท์ และจังหวัดต่าง ๆ และมีการการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น และกลุ่ม Yong Smart Farmer Chanthaburi มาเปิดบูธ จำหน่าย เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวสายรักสุขภาพ อาทิเช่น พริกไทยครูเข็ม พริกไทยจันท์คุณภาพ GI ไข่เค็มสมุนไพร อโวคาโดสายพันธุ์พลอยจันท์ ผักอินทรีย์ และผักปลอดภัย นอกจากจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นที่สร้างสีสันให้เกิด ความน่าสนใจหลากหลาย อาทิ ชมความสวยงามกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทุ่งดอกไม้ราชมงคล (ทุ่งคอสมอสของเด็กพืช) อุโมงค์ผักเลื้อย ถนนโคมไฟลานนา ไฟประดับ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts