ลำปาง-กอ.รมน.ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ลำปาง-กอ.รมน.ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผ้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) พันเอกณัฐพงษ์ อ้นทา หัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ นำ กำลังพลฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา

และทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts