สระบุรี/รอง ผบ.ตร ลงพื้นที่สระบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืน

สระบุรี/รอง ผบ.ตร ลงพื้นที่สระบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืน

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ. ตร พร้อมคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่โดยได้เข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
จากนั้นรองผบ. ตร และคณะและเดินทางโดยรถตู้จากภูธรจังหวัดสระบุรีไปยัง อาคารสิงห์สเตชั่น ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืนของ สภ. หนองแค มี พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมชนฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ นำเข้าห้องประชุมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินการ จากคณะทำงาน


โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแผน ด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการป้องกัน ยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก/เยาวชนสถานศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อลดปัญหายาเสพติด และลดปัญหาอาชญากรรม
ด้าน พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี กล่าวด้วยว่า จากสภาพของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ คดีอุกฉกรรจ์ต่างๆ มักเกิดขึ้นจากผู้ใช้ ยาเสพติดเป็นสำคัญ คดีต่างๆที่นำเสนอตามสื่อมวลชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ กองบังคับการตำรวจภูธร จ.สระบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกจาก 15 สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร จ.สระบุรี เลือกมา 1 ชุมชน โดยสถานีตำรวจภูธร อ.หนองแค ก็ได้เลือกชุมชนหมู่บ้านคลองระบายใต้ ม.8 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค เข้าโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นเตรียมการค้นหาผู้นำชุมชน เอกซเรย์ทุกพื้นที่ เพื่อค้นหาผู้เสพ ส่วนผู้ค้าผู้ขายได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้ดำเนินการสร้างกิจกรรมแรงจูงใจให้ผู้ใช้ยาเสพติดสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts