มูลนิธิเรารักสงขลา สร้างดอกไม้เยาวชนบานที่สงขลา สืบสานปณิธานรัฐบุรุษ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

มูลนิธิเรารักสงขลา สร้างดอกไม้เยาวชนบานที่สงขลา สืบสานปณิธานรัฐบุรุษ เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

วันนี้ 27 มกราคม 2566 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต2
มอบให้ น.ส.ชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชน สงขลาศึกษา สงขลาสู่มรดกโลก และเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จะช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำของเยาวชนสร้างความกระหนักถึงคุณค่าระดับสากลของเมืองสงขลา มีจิตอาสาที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินฯตามปณิธานของรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต2 ในเขตบริการ 5 อำเภอ ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนฯ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566
โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการมูลนิธิเรารักสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชน สงขลาศึกษา สงขลาสู่มรดกโลก และเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ในครั้งนี้อย่างอบอุ่นและประทับใจ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts