จ.จันทบุรีประกอบพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทาน และนำประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

จ.จันทบุรีประกอบพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทาน และนำประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ

เย็นวันนี้ ( 27 ม.ค.66 ) ที่ด้านล่างหน้าหอประชุมราชวิมลมุนี พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ต.บางกะจะ อ.เมือง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธี รับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ของผู้ว่าราชการจังหวัดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนนำไปถวายเจ้าคณะจังหวัดเพื่อแจกจ่ายไปยังวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี


หลังจากนั้น ในห้องประชุมราชวิมลมุนี พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี/สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากอาการประชวร

โดยพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทสวดบูชาพระรัตนตรัย บทชุมนุมเทวดา บทสวด โพชฌังคะปะริตัง และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 104 รูปและ ปิดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts