ททท.พัทยา จับมือภาคธุรกิจท่องเที่ยวจัด Road Show จังหวัดเชียงใหม่

ททท.พัทยา จับมือภาคธุรกิจท่องเที่ยวจัด Road Show จังหวัดเชียงใหม่


​​มีรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ร่วมกับสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ Chonburi Travel Roadshow to Chiang Mai ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566

โดยนำผู้ประกอบการจากจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ขายสินค้าทางการท่องเที่ยว (Seller) จำนวน 22 ราย เดินทางร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sale) ร่วมกับผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบันการศึกษา และบริษัทนำเที่ยว ที่โรงแรม Novotel Chiang Mai Nimman Journeyhub

และเดินทางไปนำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกจังหวัดชลบุรีในการมาศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรในองค์กรฯ

ทั้งนี้ นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค จากภาคเหนือเมืองภูเขามายังภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล

ตลอดจนให้ผู้ขายจากชลบุรีมีโอกาสนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นข้อมูลปัจจุบันแก่ผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน

รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสพบปะกัน on-site ทั้งในเวทีเจรจาธุรกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเข้าเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายทางการท่องเที่ยว หลังจากที่ไม่ได้พบกันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นเวลา 3 ปี และจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด

โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยวระดับโลก ปี 2565 พบว่าภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.2 % มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 221,480 ล้านบาท และรายได้ต่อหัวประชากร (GPP per capita) มูลค่า 129,131 บาท /คน/ปี


​​
จากการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า นิยมออกเดินทางเที่ยวข้ามภูมิภาคสูงถึงร้อยละ 42.43 จังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานครและ จังหวัดชลบุรี จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของชาวเชียงใหม่ ปัจจุบันสามารถเดินทางเชื่อมโยงได้อย่างสะดวกสบายโดยมีสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ทำการบินเชื่อมโยงระหว่างสนามบินอู่ตะเภา – สนามบินเชียงใหม่ จำนวน 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (อังคาร พฤหัส อาทิตย์)

​​นอกจากนี้นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศงานแรกของพัทยาและชลบุรี ภายหลังมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนการส่งออกภาคบริการของชลบุรี อันสามารถนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการแข่งขัน เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยตลาดนักท่องเที่ยวทางจังหวัดเชียงใหม่ และภูมิภาคภาคเหนือถือเป็นตลาดหลักที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี

Related posts