เพชรบูรณ์-สตรีเพชรบูรณ์ โชว์พลังส้มตำลีลา ในงาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์” ครบรอบ 50 ปี

เพชรบูรณ์-สตรีเพชรบูรณ์ โชว์พลังส้มตำลีลา ในงาน “มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์” ครบรอบ 50 ปี

บรรยากาศการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์มีกิจกรรมที่หลากหลายสร้างสีสันในงาน หนึ่งในไฮไลท์ที่่่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือการแข่งขัน ส้มตำลีลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประกวด นายวสันต์ ศรีจุดานุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีสมาชิกสตรีทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ส่งทีมประกวด “ส้มตำลีลา” เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โดมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย นายวสันต์ ศรีจุดานุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรสตรี นางสายสมร อุ่นเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางอมรรักษ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวลัคนา แพงมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ซึ่งเมื่อเริ่่มทำการแข่่่่่งขันผู้เข้าประกวดจากอำเภอต่างๆต่่่่่่างงัดกลเม็ดทุกรูปแบบเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องออกลีลาลวดลายกันเต็มคาราเบล รวมทั้งรสชาติของส้มตำต้องจัดหนักแบบไม่เกรงใจใคร โดยผลการประกวด “ส้มตำลีลา” ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอำเภอศรีเทพ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอำเภอหนองไผ่และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอำเภอหล่มสัก
ในการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ครั้งนี้ มีองค์กรสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงานกันอย่างคึกคัก สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้เกิดความรักและความสามัคคี ในมวลหมู่สตรีเพชรบูรณ์เป็นอย่างมาก

มนสิชา คล้ายแก้ว/ราเมธ บงแก้ว

Related posts