สงขลา-เพื่อไทย สงขลา โหมการหาเสียง ใช้กลยุทธ เข้าถึงประชาชน เครือญาติ เพื่อนๆ ไม่เน้นหัวคะแนน

สงขลา-เพื่อไทย สงขลา โหมการหาเสียง ใช้กลยุทธ เข้าถึงประชาชน เครือญาติ เพื่อนๆ ไม่เน้นหัวคะแนน

ระบุ หนนี้การเงินหมุนเวียนสูงมาก แต่ประชาชนจะไม่ได้อะไร จะได้ก้อต่อเมื่อประชาชนได้เป็นผู้เข้าร่วมการแก้ปัญหา ระบุ จ.สงขลา ต้องยกระดับชาวนาในพื้นที่สงขลา ยกระดับทะเลสาบสงขลา กุ้งกุลาดำ ประชาชนฟื้น
นายประยุทธ สุวรรณโณ ผู้เสนอตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 4 จ.สงขลา พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทย จ.สงขลา ต่างส่งว่าที่ผู้สมัครครบทั้ง 9 เขต และจะครบทุกเขตในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ส่วนเสียงตอบรับต่างกระเตื้องขี้นกว่าแต่เดิมมากและจะมีการต่อสู้ที่เข้มข้นทุกเขต โดยเฉพาะในเขต 4 จ.สงขลา ตนถือว่าเสียงตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ในฐานะตนเองเคยเป็นผู้สมัคร สส.มาก่อน และได้คลุกคลีกับพี่น้องประชาชนมาตลอด
ตนเองมีเป้าหมายในการยกระดับชาวนา เนื่องจาก จ.สงขลา เป็นแหล่งที่ปลูกข้าวรายใหญ่ของภาคใต้ เพื่อให้มูลค่าเพิ่มที่ดี อย่าอยู่กับสภาพเดิม ตนจะสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานปุ๋ย โรงงานยากำจัดแมลงและโรงงานแปรรูปข้าว เพื่อส่งออกจำหน่าย ส่งเสริมอุปกรณ์การทำนาให้แก่เกษตรกร จะเป็นการลดต้นทุนการผลิต
ส่วนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะต้องยกระดับสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มล้นเข้าสู่พื้นการเกษตร การทำนา เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ และประการสำคัญ คือ อ.ระโนด, อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำรายใหญ่มาก่อน ช่วงหลัง ๆ เลี้ยงลำบากมาก ทางการไม่ค่อยเข้าดูแลอย่างจริงจังกับการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน


“การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเดิม ๆ ได้ผลเต็มมีรายได้มหาศาล แต่มาตอนหลังได้ผลน้อย จนต้องปิดบ่อกุ้ง ซึ่งได้เคยเข้าแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เป็นหนี้สินกว่า 3,000 ล้านบาท มาเหลือเพียง 300 ล้านบาท ก็จะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ก็จะเกิดมูลค่ามหาศาล”
นายประยุทธ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับตนเองมีกลยุทธหาเสียงโดยเน้นถึงตัวประชาชนและ เครือญาติ เพื่อนมิตร ครัวเรือนเป็นลูกโซ่ไม่ได้เน้นผ่านหัวคะแนน เพื่อจะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วนำเสนอต่อพรรค หากพรรคได้เป็นรัฐบาลจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ตรงตามเป้าหมายของพื้นที่และประชาชนได้มากที่สุด และการหาเสียงเน้นนโยบายพรรค
การเลือกตั้งครั้งนี้มีเม็ดเงินหมุนสะพัดสูงมาก แต่จะสูงอย่างไร แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ประชาชนที่จะได้ประโยชน์ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และหากตนได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขต 4 สงขลา และมีโอกาสเป็นผู้แทน จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอปัญหาความต้องการต่อพรรค หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จะได้แก้ไขเรื่องชาวบ้านได้ เพราะชาวบ้านเองไม่รู้จะบอกใคร
“ตนขอเป็นตัวกลางในการนำเสนอ ถ้าพรรคไม่แก้ให้ ก็จะได้บอกกับชาวบ้านได้ ชาวบ้านก็จะได้พิจารณาต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้า”. นายประยุทธ กล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
////////////////

Related posts