สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวสุโขทัยสร้างชื่อคว้ารางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

สุโขทัย-วิทยาลัยอาชีวสุโขทัยสร้างชื่อคว้ารางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อาจารย์ธนเดช แป้นโพธิ์ คณะครู อาจารย์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขึ้นรับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา 2565 และเป็นประธานเปิดงาน พร้อมประธานมอบโล่รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับชาติ ซึ่งในครั้งนี้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมครั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้สร้างผลงานระดับชาติให้สังกัดและสถาบันอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 และจังหวัดสุโขทัยอีกรางวัล ที่ได้รับโล่รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดระยอง


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts