ลำปาง-จักรยานสานฝันปันสุข เพื่อนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล กองทัพบกห่วงใย จากน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา ซ่อมบำรุงรักษาเพื่อพร้อมใช้งานต่อไป

ลำปาง-จักรยานสานฝันปันสุข เพื่อนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล กองทัพบกห่วงใย จากน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา ซ่อมบำรุงรักษาเพื่อพร้อมใช้งานต่อไป

ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก ที่เล็งเห็นถึงความลำบากของการเดินทางของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงให้หน่วยทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง ทำการซ่อมจักรยาน ที่มีผู้บริจาคให้ซึ่งมีสภาพดีพร้อมใช้ และมอบให้เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นนำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอก สมจริง กอรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับมอบจักรยาน จำนวน 7 คัน จากบริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด โดยคุณภัควรินทร์ ทวีอัศราพัชญ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ผู้แทนนำมามอบให้หน่วย ซึ่งเป็นจักรยานที่บริษัทเคยใช้ในบริเวณโรงงาน ทำให้ลดมลภาวะ ได้ความประหยัด และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง จักรยานดังกล่าวยังมีสภาพที่สามารถนำไปปรับปรุงซ่อมแซมได้

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 จะได้นำจักรยานที่ผู้มีจิตศรัทธามอบส่งให้หน่วยทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง ได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงตามมาตรฐานความปลอดภัยจนใช้งานได้ดี และส่งต่อให้กับน้อง ๆ ที่มีความจำเป็นตามโรงเรียนขยายโอกาส ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts