สุโขทัย-นายกมนู ลงพื้นที่ติดตามโครงการ รพ.สต.สังกัด อบจ.สุโขทัย และพบปะสมาชิก อสม.ยืนยันดูแลความสะดวกสะบายให้ประชาชนเต็มที่

สุโขทัย-นายกมนู ลงพื้นที่ติดตามโครงการ รพ.สต.สังกัด อบจ.สุโขทัย และพบปะสมาชิก อสม.ยืนยันดูแลความสะดวกสะบายให้ประชาชนเต็มที่

ดร.มนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย ทองวินิชศิลป รองนายก อบจ.สุโขทัย นายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์ เลขานุการสภา อบจ.สุโขทัย นายวสันต์ ขันต้นธง และนางกาญจนา สิทธิเทียนชัย สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย เขตอ.ทุ่งเสลี่ยม และบุคลากร อบจ.สุโขทัย ร่วมลงพื้นที่ทำการตรวจเยี่ยมโครงการ กำกับติดตามการพัฒนาและปรับปรุง รพ.สต.สังกัด อบจ.สุโขทัย รพ.สต.บ้านบึงบอน ต.กลางดง รพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย ต.ไทยชนะศึก ในพื้นที่อ.ทุ่งเสลี่ยม

และได้พบปะพูดคุย กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในพื้นที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับ รพ.สต.ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเมื่อวันที่ 1และ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดร.มนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับติดตามการพัฒนาและปรับปรุง รพ.สต. สังกัด อบจ.สุโขทัย ในพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองเตาปูน ต.วังลึก รพ.สต.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน รพ.สต.วังลึก ต.วังลึก รพ.สต.บ้านด่าน ต.บ้านด่าน ของ อ.บ้านด่านลานหอย จำนวน 4 แห่ง เช่นกัน

Related posts