กระบี่-ผู้ว่าฯกระบี่สั่งตรวจสอบด่วนหลังชาวบ้านรองเรียนโรงงานปาล์มปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน ม.5 ทับปริก ให้แก้ไขภายใน 30 วัน

กระบี่-ผู้ว่าฯกระบี่สั่งตรวจสอบด่วนหลังชาวบ้านรองเรียนโรงงานปาล์มปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน ม.5 ทับปริก ให้แก้ไขภายใน 30 วัน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก ชาวบ้านในพื้นที่ ม.5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ว่าเมื่อเย็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า มีน้ำเสียไหลมาตามลำห้วยก่อนไหลลงคลองห้วยโต้ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำดิบประปาของหมู่บ้าน

หลังได้รับการร้องเรียน ได้รายงานไปยัง นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้สั่งการด่วนให้นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองกระบี่ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมด้วยนายมณทิพย์ นำพา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยด.ต. สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก กำนันตำบลทับปริก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทับปริก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ผู้แทน บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จำกัดและตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาทันที ในวันนี้


ด.ต.สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก ได้ให้ สัมภาษณ์ เปิดเผย กับผู้สื่อข่าวว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปรากฎว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการขุดลอกบ่อดักขี้เค๊กภายในสวนปาล์มของบริษัท โดยใช้รถตักขี้เค๊กพร้อมน้ำขึ้นมารดบำรุงต้นปาล์ม ซึ่งน้ำบางส่วนไหลซึมสู่พื้นดินไม่ทันและประกอบกับในช่วงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เกิดฝนตกในพื้นที่ ทำให้เกิดการชะล้างหน้าดินใหลลงสู่คูระบายน้ำในสวนและไหลลงสู่คลองสาธารณะประโยชน์ ทำให้ชาวบ้านผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจาการตรวจสอบไม่พบการลักลอบปล่อยน้ำเสียแต่อย่างใด


ในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณลำคลองสาธารณะ เพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ำ พร้อมได้กำชับและสั่งการตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้ผู้ประกอบการจัดทำมาตรการการป้องกันการชะล้างจากบ่อขี้เค๊ก ลงสู่คลองสาธารณะ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน


สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการได้ขุดตักขี้เค๊กในคูน้ำภายในพื้นที่ของบริษัทมาขึ้นทำการฝังกลบป้องกันการชะล้างของน้ำและทำความสะอาดคลองบริเวณซึ่งเป็นจุดที่ประปาหมู่บ้านดูดน้ำขึ้นมาใช้ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ตัวแทนของชาวบ้านทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและได้ฝากขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและได้แก้ปัญหาในทันที…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts