(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์”

(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์”


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 – 08.30 น. พลตรี สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง สังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน “สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งโครงการสภากาแฟ เป็นกิจกรรมที่จังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีพบปะพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการในลักษณะนี้ ในห้วงเช้าๆ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการหมุนเวียนหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การประสานงาน ความร่วมมือ ในการทำงานร่วมกันให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการได้รับทราบอย่างรวดเร็วเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน

Related posts