ลำปาง-กอ.รมน.ล.ป.ลงพื้นที่รณรงค์/ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายป้องกันไฟป่าฯ

ลำปาง-กอ.รมน.ล.ป.ลงพื้นที่รณรงค์/ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายป้องกันไฟป่าฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 10.30 น. พันเอก​ วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) มอบหมายให้ พันเอก​ ณัฐพงษ์ อ้นทา หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงฯ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตรวจจุดสกัดป้องกันไฟป่าฯ ของหมู่บ้าน และขอความร่วมมือให้ชาวบ้านงดการเผาในที่โล่งแจ้งและแจ้งเบาะแสหากพบเห็นผู้ลักลอบเผาป่าฯในพื้นที่รอบดอยพระบาทอย่างต่อเนื่อง​ ตามแผนปฏิบัติการ3736 ของจังหวัดลำปาง ณ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ม.2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยนางจันทร์เพ็ญ ปาละน่าน รองประธานชุมชนบ้านกล้วยแพะ ให้การต้อนรับ

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts