พ่อครูใหญ่ ประถมสงขลา 2 หนุนครูบูรณาการเรียนรู้ Valentine’s Day สร้างจิตสำนึกลดพฤติกรรมเสี่ยง นร.ในสังกัด

พ่อครูใหญ่ ประถมสงขลา 2 หนุนครูบูรณาการเรียนรู้ Valentine’s Day สร้างจิตสำนึกลดพฤติกรรมเสี่ยง นร.ในสังกัด


วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กล่าวสนับสนุนครูบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนห้วงเวลาเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ประเพณีความเป็นการแสดงออกถึงความรัก การแบ่งปัน เป็นการเรียนรู้ที่ดีงามระหว่างกัน มีจิตสำนึกที่ดี ทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมเกิดความสุขต่อสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ครู ผู้บริหาร นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด กลุ่มคนถึงกลุ่มชน

ซึ่งบางโรงเรียนมีกิจกรรมที่นักเรียนแสดงได้อย่างสวยงาม อาทิ กิจกรรมกินขนมจีนสายใยรักแด่น้องนักเรียน นักเรียนแสดงความรักต่อเพื่อน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ที่แบ่งปันกันใช้วันแห่งความรักร่วมสร้างสรรค์สิ่งสวยงามสร้างพลังสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียน
โดยส่วนตัว ฝากครูให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนในสังกัดเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงวันแห่งความรัก เนื่องจากโรงเรียนบูรณาการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนการแสดงออกที่ถูกต้อง ฝากใช้ความรักถูกที่ ถูกทาง ถูกคน


อย่างไรก็ตาม ได้มีการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกับชุดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ พสน. ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts