กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีบุญคูณลานรำบวงสรวงฆ้องชัยมหามงคล

ชาวอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว นำนางรำกว่า 1 พันคนสวมชุดพื้นบ้านรำบวงสรวงฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี 2566 พร้อมโชว์สุดยอดของดีอำเภอฆ้องชัย

 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และบวงสรวงฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี 2566 ซึ่งอำเภอฆ้องชัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย


ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตในพื้นที่มาจำหน่ายในงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอฆ้องชัย โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายณัฐพล เพียรภายลุน รักษาราชการแทนนายอำเภอฆ้องชัย นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก


โดยกิจกรรมในงานนอกจากมีขบวนแห่ของดีอำเภอฆ้องชัย และพิธีสู่ขวัญข้าวแล้ว ยังมีนางรำจาก 5 ตำบลกว่า 1 พันคน ซึ่งพร้อมใจกันสวมชุดพื้นบ้านรำบวงสรวงฆ้องชัยมหามงคล การประกวดส้มตำลีลา ประกวดร้องเพลง การแสดงโชว์สุดยอดควายไทย จากฟาร์มต่างๆ 8 แห่ง การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชมชุน และเกษตรกรในพื้นที่


นายณัฐพล เพียรภายลุน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอฆ้องชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า พื้นที่ส่วนใหญ่อำเภอฆ้องชัยอยู่ในเขตคลองส่งน้ำชลประทานมากกว่า 70% จึงเหมาะแก่การทำนา เพาะปลูกข้าว และเกษตรอินทรีย์อื่นๆ ทำให้ประชาชนเพาะปลูกข้าวทำนา มาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นอาชีพหลักของชาวอำเภอฆ้องชัย ซึ่งเมื่อทำนาเสร็จประมาณ “เดือนสาม” หรือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ละหมู่บ้านจะร่วมกันจัดงาน”บุญกองข้าว” หรือ “บุญกุ้มข้าว” หรือ “บุญคูณลาน” ขึ้น โดยนำข้าวเปลือกมากองรวมกันไว้ที่เดียวกัน ทำบุญเลี้ยงพระ และทำพิธีสู่ขวัญข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลให้มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในปีต่อไป และแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหาร


นายณัฐพล กล่าวอีกว่า ดังนั้นอำเภอฆ้องชัยจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆจัดงานประเพณีบุญคูณลานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และบวงสรวงฆ้องชัยมหามงคล ประจำปี 2566ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตในพื้นที่มาจำหน่ายในงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และเป็นการสร้างความสามัคคีของคนฆ้องชัยอีกด้วย

 

Related posts