เขียงใหม่-CSE ร่วมกับภาคเอกชน ส่งน้ำใจ ช่วยเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่าเชียงใหม่

เขียงใหม่-CSE ร่วมกับภาคเอกชน ส่งน้ำใจ ช่วยเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่าเชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด บริษัท ไชยวิวัฒน์อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด บริษัท แอลเคเค แอสเสท พลัส จำกัด บริษัท เกรซเฮ้าส์ แอนด์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กิตติคุณชัย จำกัด ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า หวังบรรเทาความเดือดร้อนวิกฤติไฟป่าเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการ CSE กล่าวว่า CSE ขอเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะวิกฤตไฟป่าที่ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาณการณ์ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากควันไฟส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ และค่า PM2.5 ของเชียงใหม่ สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจและปอด และทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรังได้

CSE ในนามบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ผสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งมอบความช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ น้ำดื่มสะอาด อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มชูกำลัง และหน้ากากป้องกันฝุ่น N95 อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566 ได้ส่งมอบสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาดับไฟป่า อ.สะเมิง อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

และ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2566 ได้ส่งมอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ สำนักนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เพื่อเป็นการสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และทีมอาสาดับไฟป่า ที่เสียสละ เสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและดับไฟป่าต่อไป

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts