ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าแปดริ้ว เปิดงานเทศกาล “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน”

“Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City”ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC

วันนี้ 15 กันยายน 2566 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน Chachoengsao Happiness &Wealthy Carnival, Smart City from Learning City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าในพิธี

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่มีแม่น้ำบางปะกงเป็นต้นกำเนิดของหลายวัฒนธรรม ก่อเกิดเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน แหล่งท่องเที่ยว วัดวาอาราม บ่งบอกว่าเป็นบ้านเมืองที่มีความรุ่งเรืองทางอารยะธรรม เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้นทุนที่ชาวฉะเชิงเทราต้องเรียนรู้ รักษา ส่งต่อไปยังลูกหลาน สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มี ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

รวมถึงเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในทุกอำเภอ และที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ด้วยการเชื่อมโยงพหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ผ่านการจัดงานดังกล่าว ซึ่งภายในพบกับการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน มอญ ลาวพวน มากกว่า 30 ชุดการแสดง การสาธิตการทำอาหารจานยักษ์”หมี่ชั่วมงคล”ดนตรี RRU-Jazz นิทรรศการศิลปะ ภาพวาด และสาธิตการเขียนภาพ นิทรรศการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การเรียนรู้ สู่การยกระดับการจัดการเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นิทรรศการยกระดับ ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบคลังปัญญาดิจิทัลสู่เมืองอัจฉริยะ รวมไปถึงนิทรรศการจากชุมชนต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชิมอาหารถิ่นของดีเมืองแปดริ้ว อาหารอร่อยขนมหวาน กว่า 160 ร้าน พร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และสินค้าอีกกว่า 1,000 รายการ

โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกาศความร่วมมือในการพัฒนา เมืองแห่งการเรียนรัสู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งยกระดับตันทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป.

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts