ร้อยเอ็ด…ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบำเพ็ญกุศล เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระคุณอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจ ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว

ร้อยเอ็ด…ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบำเพ็ญกุศล เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระคุณอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจ ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว

 

 

วันนี้ (17 ตุลาคม 2566) เวลา 07.00 น. พลตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2566 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย และอดีตผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับวันตำรวจของไทย ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2458 เป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมตำรวจ” โดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2492 ซึ่งขณะนั้น พลตำรวจเอก หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ

และต่อมาในปี 2494 พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น ได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนาม และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2500 หลังจากนั้นได้รับการจัดพิธีเดินสวนสนามที่เป็นการรวมทุกหน่วยของตำรวจ ประกอบแต่พิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว กระทั่งปี 2560 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง “วันตำรวจไทย” เป็นวันที่ 17 ตุลาคม และถือเอาวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันตำรวจ” ทั้งนี้ ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงาน “วันตำรวจ” ทุกวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี โดยจัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ

ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี อ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระคุณ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

นอกจากนี้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดยังได้ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ของการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีตลอดมา

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด (ห)
087-864-4400 081-377-2689

Related posts