สระบุรี-สนธิกำลังตรวจห้องเย็นปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย

สระบุรี-สนธิกำลังตรวจห้องเย็นปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย

 

วันที่​ 18 ตุลาคม​ 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 นำโดย สพ.ญ. ขนิษฐา ฐิติดิลกรัตน์ และคณะ ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี กอ.รมน.จ้งหวัดสระบุรี ด่านกักกันสัตว์สระบุรี และปศุสัตว์อำเภอ ออกตรวจสอบห้องเย็นจำนวน 2 แห่ง


1.บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 23/1 ม.2 ต.เขาวง อ.พระพุทบาท จ.สระบุรี ที่พักซากสัตว์ปีก จำนวน 401,430 กิโลกรัม
2. บริษัท ซันฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 69 ม.6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ที่พักซากสัตว์ปีก 6,556,836 กิโลกรัม ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 และพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts