ปทุมธานี โครงการ”แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

ปทุมธานี โครงการ”แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.66 เวลา 09.00 น.นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี นายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ลานเซ็นเตอร์ โซน ศูนย์การค้า เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ติวานนท์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้น ภายใต้ธีมหัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ภายในงาน นอกจากมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังมีบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การแพทย์แผนไทย โทษภัยของบุหรี่และสุราด้วย

โดยหลังจากนี้ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองจะนำไปจัดแสดงต่อที่โรงพยาบาลปทุมธานีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2566 สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง ในปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสอง และการพิการเป็นอันดับสามทั่วโลก จากการสำรวจประชากรขอองค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก พบว่า ปี 2563 มีผู้ป่วย เป็นโรคหลอดเลือดสมองกว่า 80 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึง 14.5 ล้านคนต่อปี สถิติในประเทศไทยปี 2562 พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวนกว่า 350,000 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 34,000 ราย ในปี 2565 จังหวัดปทุมธานี


พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ถึงประมาณ 5,800 รายต่อปี มีผู้เสียชีวิตกว่า 900 รายต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % ทุกปี จึงเป็นอีกโรคหนึ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชากร ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดงาน”แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น กำหนดกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ เรนวูด พาร์ค คลอง 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts