ปทุมธานี ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปทุมธานี ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมีผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต, คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำสามแก้ว,
ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี, สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี, มูลนิธิเพื่อสังคมไทย,


นางนภัสนันท์ วิสฤตาภา ประธานกลุ่มสตรีชุมชนซอย ๓๙ , ต่อจากนั้นเข้าสู่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts