ฉะเชิงเทรา-เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

ฉะเชิงเทรา-เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

วันนี้ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 8.00 ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา วางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า

 

#วางพวงมาลา2566 #วันปิยมหาราช2566 #ฉะเชิงเทรา

Related posts