ก.แรงงาน รับ แรงงานไทยจากอิสราเอลที่ดอนเมือง และ ทอ. รวม 279 คน

ก.แรงงาน รับ แรงงานไทยจากอิสราเอลที่ดอนเมือง และ ทอ. รวม 279 คน

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ทอ. จำนวน 145 คน

โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกและแนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยา
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้มีการตั้งโต๊ะให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดด้วย

ขณะที่ วันเดียวกัน ที่สนามบินดอนเมือง ยังมีแรงงานไทย จำนวน 134 คน เดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน Thai Lion Air TLM7005

“ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานทุกคนจากสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้แรงงานไทยรวมทั้งญาติของแรงงานไทยเชื่อมั่นว่า กระทรวงแรงงานจะสามารถพาทุกคนออกมาให้ได้เร็วและปลอดภัยที่สุด ” นายไพโรจน์ โชติกเสถียร กล่าว

Related posts