สระบุรี/ พิธีอำลาคณาจารย์และข้าราชการ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 5

สระบุรี/ พิธีอำลาคณาจารย์และข้าราชการ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 5

พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ บุญเลิศ ปีกขุนทด ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วย พลอากาศตรีวัชรินทร์ โกมุทผล ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำคณาจารย์และข้าราชการ กองการศึกษา รับการอำลาจากนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5

หลังจากสอบภาควิชาการเป็นวันสุดท้าย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5 (นตท.60 นนอ.67) จำนวน 101 นาย ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้  ณ ลานสถาบัน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts