กระบี่-ชาวกระบี่พร้อมใจ ร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติกว่า2000คน

กระบี่-ชาวกระบี่พร้อมใจ ร่วมกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติกว่า2000คน

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.30 น. ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกระบี่” โดยมีนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งฯ

ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพันธมิตร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมในวันนี้มีพี่น้องประชาชนร่วมเป็นนักวิ่งทั้งหมด จำนวน 2,000 คน


โดยปีนี้จัดในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (No STROKE for all Thais by NEW GEN)” ซึ่งผู้จัดโครงการฯ เล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่ (NEW GEN) เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจ ความมุ่งมั่น ความรักและปรารถนาดีต่อชุมชนบ้านเกิด ซึ่งหากมีการปลูกฝัง สร้างความตระหนักแนวทางการใช้ชีวิต ทั้งตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชน

Related posts