ร้อยเอ็ด…นายกสมาคมแสงธรรมรัตน์ การกุศล พ่งไล้จับโป๊ยเซียวเกาะ หน่วยกู้ภัยอโสก จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับวัตถุมงคล “องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งฮุดโจ้ว” รุ่น 1

ร้อยเอ็ด…นายกสมาคมแสงธรรมรัตน์ การกุศล พ่งไล้จับโป๊ยเซียวเกาะ หน่วยกู้ภัยอโสก จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับวัตถุมงคล “องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งฮุดโจ้ว” รุ่น 1

 

วานนี้(29 ตุลาคม 2566) เวลา 17.00 น. ร้อยตรีโสวัฒน์ พุฒป่า นายกสมาคมแสงธรรมรัตน์ การกุศล พ่งไล้จับโป๊ยเซียวเกาะ หน่วยกู้ภัยอโสก จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายธนกฤษณ์ พุฒป่า หัวหน้ากู้ภัยอโสกจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมารับวัตถุมงคล “องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งฮุดโจ้ว” รุ่น 1 เพื่อจะนำไปประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก เพื่อเป็นสิริมงคล วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักสงฆ์โพธิ์ศรีโสภา บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

การนี้มีช่างจ่า ธนกร จันทะโยธา ช่างพระผงมือหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นช่างผู้สนองงานและทำการส่งมอบดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำปัจจัยจากการทำบุญ/เช่า/บูชาวัตถุมงคลในวาระนี้ไปจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็น – เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการกุศลของสมาคมฯ เป็นต้น


อนึ่งโดยมีรายละเอียดการจัดสร้างดังนี้ 1. เนื้อมหามวลสาร(2 สี ขาว-ดำ หยิน+หยาง) ผงธูป-หางธูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ โรยผงตะใบทอง หว่าน 108 จีวรหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท มวลสารพระสังกัจจายน์วัดสันติวิหารร้อยเอ็ด มวลสาร 180 ล้านพระอาจารย์ต้อมท่าแสบงฯ ตะกรุดทองคำแท้ จัดสร้าง 36 องค์ 2. เนื้อมหามวลสาร(2 สี ขาว-ดำ หยิน+หยาง) ผงธูป-หางธูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ โรยผงตะใบทอง หว่าน 108 จีวรหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท มวลสารพระสังกัจจายน์วัดสันติวิหารร้อยเอ็ด มวลสาร 180 ล้านพระอาจารย์ต้อมท่าแสบงฯ จัดสร้าง 360 องค์ 3. เนื้อมหามวลสาร ผงธูป-หางธูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ โรยผงตะใบทอง หว่าน 108 จีวรหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท มวลสารพระสังกัจจายน์วัดสันติวิหารร้อยเอ็ด มวลสาร 180 ล้านพระอาจารย์ต้อมท่าแสบงฯ

จัดสร้าง 5,000 องค์ 4. เนื้อมหามวลสาร( สีฟ้า) ผงธูป-หางธูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ โรยผงตะใบทอง หว่าน 108 จีวรหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท มวลสารพระสังกัจจายน์วัดสันติวิหารร้อยเอ็ด มวลสาร 180 ล้านพระอาจารย์ต้อมท่าแสบงฯ จัดสร้าง 1,000 องค์ (แจกทาน) และ 5. องค์นำฤกษ์ เนื้อมหามวลสาร(2 สี ขาว+ดำ หยิน+หยาง) ผงธูป-หางธูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ โรยผงตะใบทอง หว่าน 108 จีวรหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท มวลสารพระสังกัจจายน์วัดสันติวิหารร้อยเอ็ด มวลสาร 180 ล้านพระอาจารย์ต้อมท่าแสบงฯ จัดสร้าง…แล้วแต่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท (ประธานจุดเทียนชัย)ท่านจะเมตตาปั้มนำฤกษ์ในพิธีพุทธาภิเษกฯ


ร้อยตรีโสวัฒน์ พุฒป่า นายกสมาคมแสงธรรมรัตน์ การกุศล พ่งไล้จับโป๊ยเซียวเกาะ หน่วยกู้ภัยอโสก จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวด้วยความพอใจและยินดีว่า ขอบคุณช่างจ่าที่เป็นช่างผู้สร้างตำนานบทนี้ “องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งฮุดโจ้ว” ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว ยิ่งได้ช่างที่เข้าใจงานและมีประสบการสูงอย่างช่างจ่าธนกร จันทะโยธา ช่างพระผงมือหนึ่งของเมืองร้อยเอ็ด ยิ่งทำให้งานออกมาสวยงาม เข้มขลัง ท่านที่นำไปบูชา ดีนักแล ขอให้อนิสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการทั้งผู้สร้างและท่านที่ทำบุญ/เช่า/บูชา


ดังนั้นวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจงานใดร่วมกิจกรรมพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคลที่ทรงคุณค่ายิ่ง(ทางด้านจิตใจ) “องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งฮุดโจ้ว” รุ่น 1 ณ สำนักสงฆ์โพธิ์ศรีโสภา บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายกสมาคมแสงธรรมรัตน์ การกุศล พ่งไล้จับโป๊ยเซียวเกาะ หน่วยกู้ภัยอโสก จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวในที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

Related posts