ยะลา-เบตง เปิดงานชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่2

เบตง อำเภอเบตงจัดประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่2 ประจำปี 2566 กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในอำเภอเบตงและประเทศมาเลเซีย


วันที่ 30 ต.ค.66 ที่สวนน้ำหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่2 ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วม


นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดงานประเพณีชักพระ 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.- 1 พ.ย.66 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีชักพระและส่งเสริมความสามัคคีการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-มาเลเซีย ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆของอำเภอเบตง ที่ได้มีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดงานโดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้เห็นถึงศักยภาพเมืองเบตง เป็นพื้นที่เมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ตามโครงการของรัฐบาล สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแป็นอำเภอชายแดนที่ติดกับรัฐเปรัฐ ประเทศมาเลเซีย ประชาชนทั้ง 2 พื้นที่มีความสัมพันธ์ติดต่อในมิติประเพณีวัฒนธรรมก่อให้เกิดความร่วมมือและส่งผลดีในเชิงพัฒนาร่วมกัน ทั้งการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และที่สำคัญ การจัดงานครั้งนี้ สอดคล้องและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ.2566-2570 คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน ก่อให้ผลดีต่อภาพลักษณ์จังหวัดยะลาและบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดยะลา


สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการประกวดขบวนแห่เรือพระ จากวัดต่างในอำเภอเบตง จำนวน 10 วัด และอีก 1 วัด จากวัดพิกุลบุญญาราม (วัดตาเซะ) บ้านตาเซะ อ.เปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย รวม 11 วัด การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงจากวงดนตรี การแข่งขันพายเรือกะลังมัง การแข่งขันขูดมะพร้าว การแข่งขันชกมวยตับจาก การแข่งขันชกมวยทะเลและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

Related posts