กาฬสินธุ์เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายประสบภัยน้ำท่วม

กาฬสินธุ์เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายประสบภัยน้ำท่วม

 


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับนายอำเภอห้วยเม็ก ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาว พร้อมซ่อมแซมเส้นทางจราจร ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤติน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


ที่บริเวณสี่แยก ถนนสายห้วยเตย-หัวหิน-โนนสะอาด-บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหาผิวจราจร หลังได้รับการร้องขอจาก อบต.หัวหิน ให้เข้ามาซ่อมแซม เนื่องจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา โดยมีนายกิติภูมิชัย วงษ์สนิท นายอำเภอห้วยเม็ก นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน และผู้นำชุมชนต้อนรับและนำสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ


จากนั้นนายกิติภูมิชัย วงษ์สนิท นายอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยนายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน ได้นำนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ สำรวจเส้นทางจราจร และสะพาน เชื่อมระหว่าง ต.หัวหิน กับ ต.บึงนาเรียง ที่ระดับน้ำเริ่มลด และเกิดความเสียหาย รวมทั้งสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ตลอดจนสามารถกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้ตลอดในฤดูแล้ง จากนั้นนั่งเรือท้องแบน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้อง ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ และร่วมกับคณะสงฆ์ อ.ห้วยเม็ก มอบถุงยังชีพอีกกว่า 500 ชุด ที่วัดอินเขียนหนองโน


นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มาตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย.-ต.ค. 66 ได้ร่วมกับทางจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านค่าครองชีพ ขณะที่ในส่วนของการสำรวจหลังน้ำลด โดยเฉพาะเส้นทางจราจร ก็ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจ เพื่อหาแนวทางซ่อมแซม ปรับปรุง ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้อง ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้สัญจรสะดวกและมีความปลอดภัย ส่วนที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการพัฒนาด้านไหน อย่างไร ก็ให้เขียนโครงการมา เพื่อให้การแก้ไขสำเร็จลุล่วงในลำดับต่อไป


ด้านนายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ขอขอบคุณนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งคณะสงฆ์ เหล่ากาชาด องค์กร มูลนิธิ ภาคประชาชนต่างๆ ที่นำถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาว ต.หัวหิน ที่ได้รับผลกระทบ และทรัพย์สิน พืชสวน พืชไร่ และด้านประมง บ่อกุ้ง บ่อปลา ได้รับความเสียหาย ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เป็นการเติมกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการชดเชยความเสียหายนั้น จะได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

 

Related posts