ฉะเชิงเทรา-คิกออฟ! โครงการ “บึ๊ด จ้ำ บึ๊ด ฮึดสู้เพื่อสัตว์ฟาร์ม” รณรงค์สู้เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา-คิกออฟ! โครงการ “บึ๊ด จ้ำ บึ๊ด ฮึดสู้เพื่อสัตว์ฟาร์ม” รณรงค์สู้เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม


วันที่ 4 พ.ย.66 เวลา 15.30 น. ที่หน้า รพ.พุทธโสธร สวนมรุพงษ์ ริมแม่น้ำบางปะกง อ.เมืองฉะเชิงเทรา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย World Animal Protection โดย นายโรจนา สังข์ทอง ผอ.องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานชมรมพายเรือเพื่อแม่น้ำ และ Thammasat Fleet นางสาวมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก อาสาสมัครนักซัพบอร์ดจากชวนมาซัพ ชมรมคายัคบางปะกง จากภาคีบางปะกง ร่วมจัดแคมเปญ “บึ๊ด จ้ำ บึ๊ด ฮึดสู้เพื่อสัตว์ฟาร์ม” ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

อาทิ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยนายชนะวิทย์ ฉายแสง เลขาธิการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อาสาสมัคร ตลอดจนเยาวชนให้มีส่วนร่วมสร้างสังคมตระหนักถึงปัญหาและภัยของเชื้อดื้อยา เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชุมชน พร้อมเผยผลตรวจเชื้อแบคทีเรียดื้อยาล่าสุดในแหล่งน้ำรอบฟาร์มอุตสาหกรรม ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ผ่านกิจกรรมพายซัพบอร์ด ในวันที่ 4 พ.ย.66 นำร่องแม่น้ำสายแรกแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นในวันที่ 11 พ.ย.66 จะล่องแม่น้ำสายที่สอง แม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม และปิดท้ายกิจกรรมในวันที่ 21 พ.ย.66 ที่แม่น้ำสายที่สาม แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ.

Related posts