สงขลา-ชาวบ้านริมถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ร้องความคืบหน้าค่าเวนคืนที่ดินหลังไม่มีความคืบหน้า

“นายกชาย” รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ สอบถามความคืบหน้าค่าเวนคืนที่ดิน-เตรียมประสาน “รมว.คมนาคม” ให้ความมั่นใจชาวบ้านทุกคนต้องได้รับเงินภายในปี 67

 


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าหรั่ง ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.เขต 5 สงขลา และรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่พบชาวบ้านรับฟังปัญหาและรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านอำเภอหาดใหญ่-คลองหอยโข่ง ที่ยื่นหนังสือสอบถามความคืบหน้าการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินจากโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่สายตะวันออก ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน หลังโครงการล่าช้าและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้ชาวบ้านว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่


โดยโครงการดังกล่างเป็นโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ปัญหาการจราจรเมืองหาดใหญ่ โดยมีระยะทางการก่อสร้างประมาณ 7 กิโลเมตร งบประมาณโครงการ 569 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาก่อสร้าง 22 ตุลาคม 2563 กำหนดแล้วเสร็จ 9 เมษายน 2566 แต่จนถึงปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการมีน้อยมาก เนื่องจากกรมทางหลวงยังไม่ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้กับชาวบ้านที่อยู่ในแนวเขตก่อสร้างถนน (ต้องขยายเวลาให้ผู้รับเหมาเพิ่มเติมเพราะยังเข้าทำงานไม่ได้จนกว่าที่ดินแนวเขตก่อสร้างจะโอนมาเป็นของกรมทางหลวง)


ทั้งนี้ มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ต.บ้านพรุ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ และ ต.ทุ่งลาน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และลงปรระกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 447 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 328 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 204 ราย รวมค่าทดแทนในการเวนคืน เป็นเงินประมาณ 1,744 ล้านบาท แต่จนถึงปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรับเงินค่าเวนคืนแต่อย่างใด


เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สส.น้ำหอม นางสาวสุภาพร กำเนิดผล สส.เขต 6 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการยื่นหนังสือสอบถามไปยังกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และได้รับคำตอบกลับมาว่า กรมทางหลวง ได้จ่ายเงินทดแทนไปแล้วจำนวน 26 ราย วงเงินงบประมาณ 66.9 ล้านบาท และมีการวางหลักฐานเพิ่มเติม 20 ราย งบประมาณ 27.31 ล้านบาท ส่วนที่เหลือต้องรอตั้งงบเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2567 แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมีความกังวลว่าจะได้รับเงินจริงไหม ได้รับเมื่อไหร่


นายเดชอิศม์ ขาวทอง กล่าวว่า “จากการติดตามข้อมูลจากกรมทางหลวง ได้รับคำตอบว่ามีการตั้งงบประมาณเวนคืนในปีงบประมาณ 2567 ไว้แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยจะเข้าสภาในต้นปีหน้าซึ่งผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และผมจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อยื่นหนังสือความเดือดร้อนของชาวบ้านและขอให้ท่านช่วยเร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด รวมทั้งขอให้ตั้งงบประมาณเพิ่มให้เต็มจำนวนเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทั้งหมด ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าภายในปี 2567 ทุกท่านจะต้องได้รับเงินค่าเวนคืนอย่างแน่นอน โดยผมจะติดตามเรื่องนี้ให้อย่างใกล้ชิด”


นายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเวนคืนที่ดินด้วยก็รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาตลอด แต่ก็เกินศักยภาพของท้องถิ่นที่จะดำเนินการเรื่องนี้ จึงได้ประสานไปยัง สส.เดชอิศม์ ขาวทอง เพื่อมารับเรื่องและช่วยให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น และเชื่อว่าด้วยศักยภาพของผู้แทนจะสามารถช่วยเร่งรัดปัญหาความเดือดร้อนของชาวคลองหอยโข่งและชาวหาดใหญ่ให้ได้รับการแก้ไขเร็วขึ้น


ทางด้านว่าที่ร้อยตรี ภิรมย์ ประทุมทอง ตัวแทนชาวบ้าน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ประชาชนที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน ไม่สามารถที่ประโยชน์ในที่ดินของตัวเองได้ เงินค่าเวนคืนก็ยังไม่ได้จะออกไปหาที่อยู่ใหม่ สร้างสินทรัพย์ใหม่ก็ยังทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินและไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าเวนตามที่แจ้งไว้เมื่อไหร่ ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนและสอบถามไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน วันนี้ได้มายืนหนังสื่อต่อ สส.และฟังคำตอบจากท่านก็รู้สึกมีความหวังมีความมั่นใจมากขึ้นว่าปัญหาของพวกเราจะได้การแก้ไขอย่างจริงจังเสียที”

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

/////

Related posts