เชียงรายบูรณาการจับต่อเนื่อง ปฏิบัติการ”เชียงรายฟ้าใส” (ล้มท่อม) จัดระเบียบสังคมฯ ตามนโยบาย มท.1

เชียงรายบูรณาการจับต่อเนื่อง ปฏิบัติการ”เชียงรายฟ้าใส” (ล้มท่อม) จัดระเบียบสังคมฯ ตามนโยบาย มท.1

 

 

– วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 01.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้คณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย นำโดยนายกองรบ กระทุ่มนัด ป้องกันจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 นายพิสิษฐ์ สันติวงษ์สกุล ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงรายที่ 3 กอ.รมน. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พมจ.เชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเพื่อจัดระเบียบสังตรวจสอบการกระทำผิดของสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย


ทั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบร้านนั่งยันท่อมกัน By หลังเซ็น ตั้งอยู่เลขที่ 248 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 25 ปี กว่า 80 คน นั่งดื่มกินน้ำกระท่อม กันอยู่เป็นกลุ่มและมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่ง ยืนรออยู่หน้าร้าน จากการตรวจสอบอายุต่ำสุดเพียง 12 ปี ซึ่งจากการตรวจสอบภายในร้านพบพนักงานแสดงตัวเป็นคนดูแลร้าน จำนวน 1 คน จากการตรวจสอบใบอนุญาต พนักงานไม่สามารถแสดงใบอนุญาตต่างๆได้ และไม่พบหนังสือรับรองการแจ้งการสะสมอาหาร ตามพรบ.การสาธารณสุข และมีการจำหน่าบน้ำกระท่อม โดยฝ่าฝืน พรบ.อาหารฯ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจร้านดังกล่าวยังไม่มีการตรวจความปลอดภัยของอาหารและไม่ได้ส่งมอบสลากให้สำนักงานอาหารและยาตรวจอนุมัติก่อนนำไปใช้ตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยอาหารใหม่หรือที่ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น และยังตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายกัญชาและช่อดอกกัญชา ซึ่งไม่มีใบอนุญาตจำหน่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเสพบริการ และภายในร้านมีการนั่งเสพกัญชาด้วย และจากการตรวจสอบภายนอกร้าน เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงและไม่สามารถแสดงใบครอบครองรถได้อีกจำนวน 4 คัน ทั้งเจ้าหน้าจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมแจ้งข้อกล่าวหากว่า 7 ข้อหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้การตรวจสอบพบ กลุ่มเยาวชนอายุ 12-20 ปี คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พมจ.เชียงราย และหน่วยงานภาคี จึงได้จัดทำบันทึกสอบถามพฤติกรรมเพื่อนำมาเป็นข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการคุ้มครอง ด.ญ. อายุ 12 ปี ได้ด้วยแล้ว ซึ่งมีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยโดยปล่อยปละละเลยให้เยาวชนอายุ 12-20 ปีเข้าไปใช้ในช่วงเวลาที่ตรวจพบซึ่งเป็นยามวิกาลและมีการลักษณะนั่งเล่นกันเป็นกลุ่มนำเข้าข่ายการมั่วสุมคณะทำงานจึงเห็นควรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ประกาศณวันที่ 15 มกราคม 2502 ต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts