“อลงกรณ์”ลุยแดนมังกรดึงจีนลงทุน10อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตหวังเป็นเครื่องยนต์(new growth engine)ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

“อลงกรณ์”ลุยแดนมังกรดึงจีนลงทุน10อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตหวังเป็นเครื่องยนต์(new growth eng…

Read More

ระยอง-สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดเสวนา Digital Transformation for Hoteliers และ Networking Session ครั้งที่ 1

ระยอง-สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดเสวนา Digital Transformation for Hoteliers…

Read More

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี2566 ครั้งที่1 เพื่อพัฒนาศุักยภาพด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดประชุมวิสามัญ ประจำปี2566 ครั้งที่1 เพื่อพัฒนาศุักยภา…

Read More

กระบี่-ทกจ.กระบี่ร่วมกับสำนักทะเบียน และมัคคุเทศก์ เขต 2 ภูเก็ต บริการให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

กระบี่-ทกจ.กระบี่ร่วมกับสำนักทะเบียน และมัคคุเทศก์ เขต 2 ภูเก็ต บริการให้ความรู้กับผู้ประก…

Read More

เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารเจ และงาน “อลังการโคมรักษ์ เมืองแม่ออน”

เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารเจ และงาน “อล…

Read More