ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เดินทางไปเยี่ยมดูความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลประจำเรือ เรือหลวงจวง #เข้าใจ เข้าถึง #ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เดินทางไปเยี่ยมดูความเป็นอยู่ รับทราบปัญหา และร่วมรับประทานอา…

Read More

#สุรินทร์# กองทัพบก ไม่ทิ้งประชาชน!! มณฑลทหารบกที่ 25 เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือประชาชน หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ชมคลิป)

#สุรินทร์# กองทัพบก ไม่ทิ้งประชาชน!! มณฑลทหารบกที่ 25 เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือประชาชน หาก…

Read More

ยะลา-เบตง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

ยะลา-เบตง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ร่วมกิ…

Read More

รองปลัดหญิงกระทรวงแรงงาน ถือฤกษ์ 09.00 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

รองปลัดหญิงกระทรวงแรงงาน ถือฤกษ์ 09.00 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ใน…

Read More

‘บุญชอบ’ ถือฤกษ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ‘ปลัดแรงงาน’คนที่ 12

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสรับตำแหน่งปลัด…

Read More