พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ระดับ 2

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กองทัพบก ระดับ 2 ตามที่กรม…

Read More

มุกดาหาร-“ยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุก” พิธีปล่อยแถวประกาศสงครามกับยาเสพติด ประจำปี 2566

มุกดาหาร-“ยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุก” พิธีปล่อยแถวประกาศสงครามกับยาเสพติด ประจำปี …

Read More

ลำปาง-มทภ. 3 ลงพื้นที่ดอยพระบาท เพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมแก้ไขปัญหาและหารือแนวทางป้องกันไฟป่า

ลำปาง-มทภ. 3 ลงพื้นที่ดอยพระบาท เพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมแก้ไขปัญหาและหารือแนวทา…

Read More

“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” สอ.รฝ. ฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ด้วยกระสุนจริง

“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” สอ.รฝ. ฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึ…

Read More