“สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี MOU บริษัท ยันม่าร์ฯ พัฒนากำลังแรงงานผู้ขับขี่รถขุด”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน …

Read More

ก.แรงงานอัพสกิลแคดดี้ เพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนในท้องถิ่น

กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่…

Read More

ผู้พิทักษ์ป่า รับข่าวดีปีใหม่ “พัชรวาท” เผย กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนลาดตระเวนนอกเวลาเพิ่ม สูงสุดเดือนละ 3,000 บาท

ผู้พิทักษ์ป่า รับข่าวดีปีใหม่ “พัชรวาท” เผย กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าต…

Read More

“เชียงราย”แน่นแฟ้น!!ฉก.ทัพเจ้าตากประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมาครั้งที่ 98 (TBC– 98) ณ.โรงแรมแม่โขงเดลต้า อำเภอแม่สาย”

“เชียงราย”แน่นแฟ้น!!ฉก.ทัพเจ้าตากประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียน…

Read More

(สุรินทร์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี

(สุรินทร์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังป้องกัน…

Read More