กาฬสินธุ์ ลุยต่อยอดโคกหนองนาสร้างสุขสร้างรายได้ (ชมคลิป)

โคกหนองนา 15 ไร่ กำนันพิเชษฐ์ พร้อมต่อยอดต้นแบบสร้างสุข สร้างรายได้ ผนึกกำลัง “บวร” เปิดเว…

Read More

ปทุมธานี-พช.คลองหลวง ดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ปทุมธานี-พช.คลองหลวง ดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนร…

Read More

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)…

Read More

กาฬสินธุ์ ประกาศเดินหน้าขจัดความยากจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็…

Read More

พิจิตร-ป.ป.ท.เขต6 ลุยสุ่มตรวจ โคก หนอง นาโมเดลเมืองชาละวันเฝ้าระวังเชิงรุกปิดช่องทางทุจริต

พิจิตร-ป.ป.ท.เขต6 ลุยสุ่มตรวจ โคก หนอง นาโมเดลเมืองชาละวันเฝ้าระวังเชิงรุกปิดช่องทางทุจริต…

Read More