กาฬสินธุ์-สมพ.กาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คน


(20 ม.ค.66) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ฝึกทักษะด้านกีฬา เพื่อก้าวเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนักกีฬา จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คน


จากนั้นเป็นการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันจากโรงเรียนอนุกุลนารี ภายใต้การนำของนายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ใช้นักแสดงกว่า 400 คน สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ของจังหวัดกาฬสินธุ์
นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กับ สหวิทยาเขตการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างนิสัยรักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ผู้น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของนักเรียนสู่การแข่งขันในระดับต่อไป โดยมีการแข่งขันกีฬา 9 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และกรีฑา

Related posts