น้ำมันขึ้นราคาต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2 วันซ้อน 1.20 บาท

น้ำมันขึ้นราคาต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2 วันซ้อน 1.20 บาท


วันนี้ 20 มกราคม 2566 ชาวไทยเชื้อสายจีนโชคดีทั่วประเทศ น้ำมันทุกชนิดพากันขึ้นราคา วันละ 60 ส.ต. สองวันติดๆ รวมขึ้นมากถึงลิตรละ 1.20 บาท ยกเว้นน้ำมันดีเซล(โซล่า) โดยน้ำมันเชื้อเพลิงในที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันนี้ 20 ม.ค.66 น้ำมันชนิด แก๊สโซฮอล์ อี 85 ราคาลิตรละ 35.06 บาท ,แก๊สโซฮอลล์ อี 20 ราคาลิตรละ 34.61 บาท,แก๊สโซฮอลล์ 91 ราคาลิตรละ 36.25 บาท และแก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 36.52 บาท พรุ่งนี้จะขึ้นราคาอีก 60 ส.ต.หลังจากที่เมื่อวานนี้ น้ำมันได้ขึ้นราคาไปแล้ว ลิตรละ 60 ส.ต. รวมสองวันน้ำมันขึ้นราคาถึง 1.20 บาท ยกเว้นน้ำมันดีเซล (โซล่า ) ไม่ขึ้นราคา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts