นราธิวาส-รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

นราธิวาส-รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกรณีกรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทาน ดำเนินการจัดตั้งและปรับปรุงโครงการระบบระบายน้ำ คลองสุไหงปาดี(สายเก่า)

 


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกรณีกรมป่าไม้อนุญาตให้โครงการชลประทานนราธิวาส สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน
ดำเนินการจัดตั้งและปรับปรุงโครงการระบบระบายน้ำ คลองสุไหงปาดี(สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบระยะทาง 2,693 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านท่า ตำบลสุไหงปาดี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ ภายหลังจากได้รับการเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ ว่าคลองเดิมมีการตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดินมาเป็นเวลายาวนานกว่า10ปีโดยหากต้องการให้ระบบระบายน้ำดียิ่งขึ้นจำเป็นจะต้องมีการขุดลอกเพิ่มเติมเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่าโครงการนี้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมชลประทานในการเข้ามาร่วมแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำ ลดการเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก โดยการขุดลอกโครงการระบบระบายน้ำในครั้งนี้มีระยะทางรวม 6 กิโลเมตร เมื่อรวมกับโครงการเดิม ระยะทาง 2 กิโลเมตร จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาระบบระบายน้ำและปัญหาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำว่า การแก้ปัญหาใดๆของจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตนพร้อมจะดำเนินการให้เลย แต่หากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยก็พร้อมจะประสานงานเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด


ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าวปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts