ฮูยา เปิดตัวเลือดใหม่ นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล “บิ๊กปาน” ประธานมอบปีกเชิดชูเกียรติรุ่นที่ 1

ฮูยา เปิดตัวเลือดใหม่ นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล “บิ๊กปาน” ประธานมอบปีกเชิดชูเกียรติรุ่นที่ 1


วันที่ 27 ม.ค.66 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม อดีตโฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย “นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล” และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล (RESCUE SWIMMER) ของชมรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล (SEA RESCUE)
โดยมี นาวาเอก พรพิชิต สุวรรณศิริ ผอ.โรงเรียนนาวิกเวชกิจ กรมแพทย์ทหารเรือ เรือเอก ดร.ฐาพล สมสกุล ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ผอ.หลักสูตรและอำนวยการฝึก คณะครูฝึก และนักเรียนผู้สำเร็จการฝึก พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯ


เรือเอก ดร.ฐาพล เปิดเผยถึงเจตนารมณ์ว่า เริ่มแรกต้องการช่วยบรรเทาภัยพิบัติทางน้ำทางทะเล ที่มีความรุนแรงและมีความถี่ที่เพิ่มขึ้นภายใต้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว ทั้งจากคลื่นความร้อนสุดขั้ว การพังทะลายของระบบนิเวศปะการัง ระดับน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก 15% กระทั่งยกระดับกลายเป็นวิกฤติสภาพภูมิอากาศของโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม หรือพายุ ได้สร้างความสูญเสียชีวิต เกิดความเสียหายมหาศาล ที่ไม่อาจประเมินค่าหรือทดแทนได้ ด้วยการชดเชยผลประโยชน์อื่นๆ จึงมีปณิธานก่อตั้งชมรมฯ และสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำทางทะเลขึ้น


โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ สามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR) เพื่อให้ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาทักษะการกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ให้กับอาสาสมัครผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ที่มีทั้งข้าราชการพลเรือน ทหารเรือ ทหารบก ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิการกุศลหลายแห่ง ได้อุทิศตนเข้าร่วมการฝึกที่หนักหน่วงระหว่างวันที่ 16 – 19 พ.ย.65 ในพื้นที่การฝึกทั้งภาคบก และภาคทะเล ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จนบรรลุเป้าหมายสำเร็จการฝึกเป็นรุ่นที่ 1


“ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดการฝึกในรุ่นที่ 2 สร้างศักยภาพที่ต่อเนื่อง เบื้องต้นอาจเป็นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนำร่องโมเดลจังหวัดชายทะเล ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นกำลังภาคจิตอาสาสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่น เสริมสร้างพื้นที่เศรษฐกิจชายทะเลที่เข้มแข็ง เพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทะเลไทย” เรือเอก ดร.ฐาพล กล่าวย้ำถึงเป้าหมายต่อไป


โอกาสเดียวกันนี้ เรือเอก ดร.ฐาพล กล่าวด้วยว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้กระทำคุณประโยชน์ที่ได้สนับสนุนหลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการชมรมฯ ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลกิตติมศักดิ์” และใบประกาศนียบัตร ให้ทุกท่านที่ผ่านการเลือกสรรจากการให้ความช่วยเหลือชมรมฯ ในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในความเสียสละของท่าน และต้องขอขอบคุณข้าราชการจิตอาสา และอาสาสมัครทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัดที่เสียสละเวลาอันมีค่า มาร่วมฝึกทักษะการกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำคัญเราทุกคนต้องช่วยกันกอบกู้วิกฤติสภาพภูมิอากาศในวันนี้ เพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยและยั่งยืนของทุกคนในอนาคต


ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล” และ “นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลกิตติมศักดิ์” นับเป็นเกียรติยศ RESCUE SWIMMER รุ่นที่ 1 โดยถือเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งเป็นผู้มีคุณูปการในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที สามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางน้ำทางทะเล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts