พิษณุโลกร่วมใจจัดงานใหญ่ระดับภาคเทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย

พิษณุโลกร่วมใจจัดงานใหญ่ระดับภาคเทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย

“สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกม เชิญร่วมกิจกรรม“ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” มี การแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย ด้วยเอฟเฟคตระการตา แสงสีต่อยอดเจดีย์วัดยอดทองให้สมบูรณ์เหมือนอดีตกาล การแสดงนิทรรศการผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบจอสัมผัสร้อยเรียงประวัติศาสตร์พระเครื่องพระบูชา และการจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และของดีของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยจัดกิจกรรม จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ พระราชวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Related posts