มุกดาหาร -บิ๊กป้อมลงพื้นที่มุกดาหาร แก้ปัญหาตลาดอินโดจีนสร้างไม่แล้วเสร็จถูกปล่อยทิ้งร้าง

มุกดาหาร -บิ๊กป้อมลงพื้นที่มุกดาหาร แก้ปัญหาตลาดอินโดจีนสร้างไม่แล้วเสร็จถูกปล่อยทิ้งร้าง
………………………………………………………………..

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตรวจโครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร บรรยายสรุปสภาพปัญหาการปรับปรุงตลาดอินโดจีน ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560 แต่ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ กระทั่งงบประมาณถูกพับไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 94.23 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณมาชดเชยทำให้โครงการถูกทิ้งร้างอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยยังคงเหลืองานที่ไม่แล้วเสร็จ คือ งานสถาปัตยกรรมปรับปรุงพื้นที่ตลาด ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และงานสุขาภิบาล

โดยในเวลาต่อมา นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 จำนวน 94,228,850 บาทเพื่อมาชดเชยเงินที่ถูกพับไปจากกระทรวงมหาดไทยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ได้นั่งรถกอล์ฟดูสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่ถูกปล่อยทิ้งร้างบริเวณตลาดอินโดจีน ริมแม่น้ำโขง จากนั้นได้กล่าวว่า โครงการก่อสร้างซึ่งถูกพับไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการค้าและประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และรัฐบาลจะผลักดันการดำเนินโครงการต่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างรายได้และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร

ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวริมชายโขงและการค้าชายแดน เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างถนนสาย “มุกดาสนุก สุขชายโขง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการค้าชายแดนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารต่อไป

หลังจากนั้นพลเอกประวิตรได้เดินทางไปยังบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและเปิดโครงการ “แล้งนี้ต้องมีน้ำ” (ต้นแบบ) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำโขง หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ เติมน้ำ เติมบุญ เติมทุน พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสวนยางในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
***********************************************

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts