วง Songkhla Youths Chorus กว่าครึ่งร้อยชีวิต ร้องประสานเสียง กระหึ่มทั้งโรงละครวิจิตรจันทรากุล ม.ราชภัฏสงขลา

วง Songkhla Youths Chorus กว่าครึ่งร้อยชีวิต ร้องประสานเสียง กระหึ่มทั้งโรงละครวิจิตรจันทรากุล ม.ราชภัฏสงขลา


ณ โรงละครวิจิตรจันทรากุล (ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์)ม.ราชภัฏสงขลา อ.เมือง จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัยฎสงขลา เป็นประธานพิธีปิด โครงการของมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ายดนตรี เพื่อยกระดับการศึกษาด้านดนตรี ในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา กระตุ้นเยาวชนจังหวัดสงขลา สนใจการแสดงดนตรี และจัดตั้งวง Songkhla Youths Chorus ที่ มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นโดยมี คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฝึกซ้อม ฝึกทักษะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวนร่วม 60 คน
ในครั้งนี้มีคณะครู ผู้บริหารร่วมพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่จากการขับร้องประสานเสียงของ ผู้เข้าอบรมกับ วง Songkhla Youths Chorus เพื่อสืบสานปณิธาน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ “ ดนตรีทำให้มีความสุขและจะมีความสุขที่สุดถ้าเราทำให้ดนตรีมีประโยชน์ต่อสังคม”
เป็นกิจกรรมที่ล้ำค่า เรียนรู้อย่างแท้จริงจาก ผู้ที่อยากเรียนที่มีโอกาสให้นักเรียนที่รักในเสียงดนตรี และมีความรู้ ความสามารถได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสามารถต่อยอดสู่อนาคตต่อไป
ในส่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2
นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสงขลา เขต 2 ส่งเสริมทักษะดนตรี สอดรับกับจุดเน้น ของสำนักงานเขตฯ สนับสนุน นักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวเพื่อสืบสานปณิธาน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
จากสถานศึกษา 7 แห่ง 7 คน และคณะครู ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง กล่าวขอบคุณ ที่นักเรียนได้รับโอกาสที่ดีงามและช่วยสร้างความสุขสู่สังคมต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts