เปิด”วิสัยทัศน์” ปัญญา ศรีทองสุก นายก อบต.คูหา อ.สะบ้าย้อยในการสร้าง”ยุทธศาสตร์” กองช่าง เพื่อรองรับการพัฒนาที่ มั่นคง ยั่งยืน

เปิด”วิสัยทัศน์” ปัญญา ศรีทองสุก นายก อบต.คูหา อ.สะบ้าย้อยในการสร้าง”ยุทธศาสตร์” กองช่าง เพื่อรองรับการพัฒนาที่ มั่นคง ยั่งยืน

 


นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อประเมินกองช่างของ องค์กรบริหารส่วนตำบลคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท้องถิ่นจังหวัด โยธาธิการทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ปลัด และ รอง ปลัด อบต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว โดยการนำของ นายปัญญา ศรีทองสุก นายก อบต.คูหา ซึ่งเป็นผู้ให้รายละเอียดต่างๆ ในการประเมินกองช่าง เพื่อการยกระดับของ อบต.คูหา ในครั้งนี้


ซึ่งนายปัญญาฯ ได้ให้รายละเอียดว่า อบต.คูหา จะมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกวันอังคาร เพื่อแสดง ออกถึงความเคารพสถาบันชาติ และหน้าที่พลเมืองไทย รวมทั้งชี้แจงภารกิจหลักให้ทุกคนได้รับทราบ เช่นภารกิจที่ดำเนินไปแล้วในสัปดาห์ ภารกิจที่จะทำในสัปดาห์นี้ และสัปดาห์ต่อไป ภารกิจที่ทุกคนต้องทราบ และขอความร่วมมือเป็นกรณีพิเศษ เช่นกิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่างๆ นอกจากยังจัดให้มีการออกกำลังกายทุกวันพฤหัส และโครงการ 1 กอง 1 สวนสวย โดยให้แต่ละกองงาน ทำสวนไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ สวยงามให้เกิดขึ้น


นายก อบต.คูหา กล่าวว่า อบต.คูหามีพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 10,236 คน จำนวน 2,800 ครัวเรือน 8 หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามในสัดส่วนที่เท่ากัน และไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประชาชน ที่นับถือศาสนาอิสลาม จะเพิ่มจำนวนมากกว่า อาชีพทั่วไปคือการเกษตร ทำสวนยาง สวนปาล์ม สวนผลไม้ เป็นหลัก มีการพาณิชย์ ค้าขาย โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา และบ้านนกนางแอ่น


ในพื้นที่ อบต.คูหา มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่หลายแห่ง อาทิ ถ้ำรูนกสัก ถ้ำน้ำใส เขาครก วัดคูหา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ควนเจดีย์ ควนคลองโคลน ซึ่งเหมะในการตั้งแคมปิ้ง “กลางคืนดูดาว ตอนเช้าดูหมอก” ซึ่งขณะนี้ อบต.คูหา ได้ขอใช้ที่ดินของกรมป่าไม้จำนวน 900 ไร่ ที่เป็นป่าชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ


การประเมินเพื่อยกระดับ กองช่าง ของ อบต.คูหา ในครั้งนี้ เป็น”ยุทธศาสตร์” ที่ต้องการให้ กองช่าง ทำหน้าที่สนับสนุนส่วนอื่นๆของ อบต. ไม่ใช่ทำเรื่อง ถนน หนทาง คูระบายน้ำ ไฟส่องสว่าง และ การอนุญาตในการก่อ สร้าง อาคาร ร้านค้า บ้านเรือน แต่กองช่างต้องมีส่วนในการออกแบบ ถนน หนทาง ในสถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ มีความสะดวกในการใช้ ถนน หนทาง เพราะ วันนี้ มีผู้สูงอายุ และผู้พิการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งในเรื่อง “โคก หนอง นา” ในพื้นที่ ซึ่งต้องมีการ”ออกแบบ” ที่เหมาะสม รวมทั้งการแก้ปัญหา ดินถล่ม ที่ปิดทับเส้นทางสัญจร การตัดถนน หนทาง ที่มีการ ขยายเขตของชุมชน รวมทั้งอาจจะต้องออกแบบในการใช้ไฟจาก “โซล่าเซลล์” ในเขตป่าไม้ ซึ่งไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปได้


การเพิ่มขึ้นของ ครัวเรือน ที่ อพยพ มาจาก ถ่างถิ่น เช่น จ.ปัตตานี การเกิดขึ้นของ โรงงานอุตสาหกรรม การสร้างบ้านนกนางแอ่น สิ่งเหล่านี้ ยังเป็นปัญหา ที่จะต้องมีการแก้ไข เช่นเดียวกับการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เพราะการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts