รายงานพิเศษ เสียงตอบรับนโยบาย”สันติภาพ”สู่”สันติสุข” ของ”ประชาธิปัตย์” ได้ผล “ประชาชน”เห็นด้วย และร่วมผลักดันเพื่อการแก้ปัญหาความไม่สงบอย่าง “ยั่งยืน”

รายงานพิเศษ เสียงตอบรับนโยบาย”สันติภาพ”สู่”สันติสุข” ของ”ประชาธิปัตย์” ได้ผล “ประชาชน”เห็นด้วย และร่วมผลักดันเพื่อการแก้ปัญหาความไม่สงบอย่าง “ยั่งยืน”


เป็นเวลา 19 ปี เต็มและย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ที่เกิดความไม่สงบ”ละลอกใหม่” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกสั้นๆว่า”ไฟใต้” ที่เกิดขึ้นใน จ.ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส” และ”สงขลา” ใน 5 อำเภอ โดย “รัฐบาล” ได้ใช้งบประมาณในการ”ดับไฟใต้”ไปแล้วจำนวน 4.9 หมื่นล้าน แต่”ไฟใต้” ก็ยังคง”ลุกโชน” และยังไม่เห็น”แสงสว่าง” ที่”ปลายอุโมงค์” แต่อย่างใด
แม้ว่า จะมีการตั้งโต๊ะเพื่อหาทางออกจาก”วิกฤติ” ของ”ไฟใต้”ด้วยการ”เจรจา” กับ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ทุกขบวนการ โดยเฉพาะ”บีอาร์เอ็น” ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 สมัยที่ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็น นายกรัฐมนตรี จนถึง ปัจจุบัน แต่การ”เจรจา” โดยเฉพาะในยุคที่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เป็น นายกรัฐมนตรีในห้วงเวลา 8 ปี มีการเปลี่ยนตัว “หัวหน้าคณะพูดคุย”ไปแล้ว 4 คน แต่ไม่มีความคืบหน้าจากการ”เจรจา”ที่น่าพอใจ เนื่องจาก” ขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น” ที่เป็นคู่”เจรจา” เห็นว่า รัฐบาล โดยเฉพาะ”กองทัพ” ยังไม่มีความ”จริงใจ” ที่จะใช้ เวทีการ”เจราจา” เพื่อ”ยุติ”ปัญหาของ”ไฟใต้”


ในขณะที่”ภาคประชาสังคม” และ”ภาคประชาชน” ในพื้นที่ต่าง”เห็นด้วย” และ ต้องการให้”นักการเมือง” และ”พรรคการเมือง” ร่วมกัน”ผลักดัน” การ”เจรจา” เพื่อให้เกิด”มรรคผล” โดยเห็นว่าปัญหา”การแบ่งแยกดินแดน” ไม่อาจจะจบลงด้วยการใช้”กำลังและอาวุธ” แต่ต้องจบที่การ”เจรจา” ทำความเข้าใจเพื่อหา”ทางออก”จากความ”ขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องมีการ”แบ่งแยกดินแดน”
“นิพนธ์ บุญญามณี” อดีต รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ เป็น นักการเมือง ที่”คลุกคลี” อยู่กับ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่เริ่มเป็น สส.สมัยแรกของพรรคประชาธิปัตย์ จึง”รับรู้” ถึง “รากเหง้า” ของปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทั้งผ่านทาง สส.ของพรรค และ”ประชาชน”ในพื้นที่ รู้ถึงความเป็นมาของ”ขบวนการแบ่งแยกดินแดนแต่ละขบวนการ ” เพราะ”ประชาธิปัตย์” เป็นพรรคการเมืองแรกๆที่มีการ”พูดคุย” แบบ”ลับๆ” กับ ผู้นำ”ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ในขณะที่เป็น”รัฐบาล” มาโดยตลอด
ดังนั้นในการ”เลือกตั้ง” ในปี 2566 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า “ประชาธิปัตย์” นอกจากจะเสนอ”ยุทธศาสตร์ 3 ส “ นั่นคือการ”สร้างเงิน ,สร้างคน,สร้างชาติ” แล้ว ยังเสนอ”ยุทธศาสตร์” เฉพาะพื้นที่ของ”จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วย”ยุทธศาสตร์” นำ”สันติภาพ”สู่”สันติสุข” ด้วยการ”เจรจา”ตามขบวนการ”สันติวิธี” ที่”ผลักดัน” โดย”ฝ่ายการเมือง” ไม่ใช่”ผลักดัน”โดยฝ่าย”ความมั่นคง” เพียงอย่างเดียว

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังมีการนำเสนอ”ยุทธศาสตร์”ของการใช้”สันติภาพ”สู่”สันติสุข” ที่มาจาก”นิพนธ์ บุญญามณี” มีเสียงตอบรับจาก”ภาคประชาชน” และ”ภาคประชาสังคม” ในพื้นที่ ซึ่งเห็นด้วยกับการสร้าง”สร้างสันติภาพ” เป็น”ด่านหน้า” ที่จะทำให้”สันติสุข” เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการ”ขับเคลื่อน”ในเรื่องของ”สันติภาพ” ต้องมี”พรรคการเมือง”เป็นผู้เขียน นโยบาย และผลักดันให้เป็น นโยบายของ”รัฐบาล” ซึ่งจะตรงกับสิ่งที่” ประชาชน” ต้องการ และตรงกับสิ่งที่”ขบวนการแบ่งแยกดินแดน” เรียกร้องมาโดยตลอด
รายงานข่างแจ้วว่า หลังการประกาศ”ยุทธศาสตร์” ดังกล่าว มีกลุ่ม”เยาวชน” กลุ่ม”ภาคประชาสังคม” และกลุ่มที่เป็น”ปีกทางการเมือง”ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างต้องการมี”ส่วนร่วม” ใน”ยุทธศาสตร์”การสร้าง”สันติภาพ”สู่”สันติสุข”ของ”ประชาธิปัตย์” ด้วยการเข้าพบกับ”นิพนธ์ บุญญามณี” และ”แกนนำ” ในพื้นที่ เพื่อนำข้อเสนอจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และกลุ่ม”เยาวชน” ที่”เห็นต่าง” จาก”หน่วยงานความมั่นคง” เพื่อให้นำไปพิจารณาในการทำ”ยุทธศาสตร์”ให้การนำนโยบาย”สันติภาพ”สู่”สันติสุข” เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการที่จะเห็น
“อับดุลอาชิ เจ๊ะฮะ” หนึ่งในตัวแทนของภาคประชาชนกล่าวว่า 19 ปี ที่ผ่านมา เราสูญเสียทั้งชีวิต ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ กว่า 7,000 คน มีผู้บาดเจ็บ พิการกว่า 20,000 คน ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 4,9 หมื่นล้าน มีการ”เจรจา”กับ”ขบวนการแบ่งแยกดินแดน 10 ปี แต่”ไฟใต้” ยังคง”ลุกโชน” ประชาชนในพื้นที่”ยากจน” และ”ว่างงาน” ทุกคนอยากเห็น”สันติภาพ” เพราะหาก”สันติภาพ” เกิดขึ้นได้ “สันติสุข”ในพื้นที่ ก็จะตามติดมา ประชาชนจะอยู่กันอย่าง สงบสุข อย่างในอดีต
“วิชาญ พุฒแก้ว” หนึ่งในคน”ไทยพุทธ” ที่”อพยพ” ออกจากพื้นที่ กล่าว่า วันนี้คน”ไทยพุทธ” เหลืออยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดไม่เกิน 20,000 ที่เหลือ”อพยพ” ออกมา เพื่อความปลอดภัย แต่ เรือกสวน ไร่นา บ้านเรือนยังอยู่ ทุกคนต้องการกลับไปทำมาหากินในบ้านของตนเอง จึงเห็นด้วยที่”ประชาธิปัตย์” จะ”ขับเคลื่อน” นโยบาย” สันติภาพ”สู่”สันติสุข” และขอให้คน”ไทยพุทธ” ได้มีส่วนใน”นโยบาย” ดังกล่าวด้วย และเห็นว่า”พรรคประชาธิปัตย์” เดินมาถูกทาง ที่กล้านำเสนอ นโยบายดังกล่าว โดยเชื่อว่าจะส่งผลให้”ประชาธิปัตย์” มี “ผู้แทน” ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าเดิม
“นิพนธ์ บุญญามณี” อดีต รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า”ประชาธิปัตย์” มีความตั้งใจจริงกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสังเกตว่าในยุคที่”ประชาธิปัตย์” เป็น “รัฐบาล” ปัญหาความ”รุนแรง” จะลดน้อยลง เพราะมีการ”เจรจา” ใน”ทางลับ” กับ”ขบวนการฯ เพื่อหาทางออกจากความรุนแรง และในการเป็น”ฝ่ายค้าน” คนของ”ประชาธิปัตย์” ก็จะให้ความ”สนใจ” กับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดย ครั้งนี้”ประชาธิปัตย์” เป็นพรรคการเมืองแรกๆ ที่นำเสนอ นโยบายการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้”สันติภาพ”สู่”สันติสุข” ก็ได้มีการ”กลั่นกรอง”จน”ตกผลึก” แล้วว่า นโยบาย จะนำพา”จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกจากความ”ขัดแย้ง” ด้วยการ”เจรจาสันติภาพ” ตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วย”ยุทธศาสตร์ 3 ส” ที่เป็น นโยบายหลัก” เมื่อ บวกกับนโยบาย นำ”สันติสุข”สู่” สันติภาพ” ที่”ประชาธิปัตย์นำเสนอต่อ”ประชาชน” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางหนึ่งคือการมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทางหนึ่งคือการนำเสนอ”แนวทาง” ในการแก้ปัญหาที่”ตรงประเด็น” และ”ประชาชน” เห็นด้วย ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้”ประชาธิปัตย์” จะได้รับการ “สนับสนุน” จาก”ประชาชนในพื้นที่อย่าง”อบอุ่น” อีกครั้ง
ต้องไม่ลืมว่า” แผ่นดินปลายด้ามขวาน” แห่งนี้ “ประชาธิปัตย์” เคยได้ สส. 11 คน จาก สส. 12 คน และท่ามกลางความ”ผิดหวัง” ใน วิธีการ”ดับไฟใต้” ของ”รัฐบาล”ที่ ”ล้มเหลว” มาตลอดระยะ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ”นายรัฐมนตรี” ครั้งนี้”ประชาธิปัตย์” คือ”ทางเลือก” ของ”ประชาชน” เพื่อออกจากความ”ขัดแย้ง” และความ”สูญเสีย” ที่ ยาวนานถึง 20 ปี

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts