ZEUS EV สยายปีก 2 นายกสมาคมร่วม MOU

ZEUS EV สยายปีก 2 นายกสมาคมร่วม MOU

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ทำการในเครือฯ ZEUS CORPORATION ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยเรื่องการสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV บิ๊กล็อต ระหว่าง นายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ CEO บริษัทในเครือฯ ZEUS CORPORATION กับ นายพรเทพ ชัชวาลอมรกุล นายกสมาคมไรเดอร์ไทย ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 2 แสนคน และนายสันติ ปฎิภาณรัตน์ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า EV รับจ้างสาธารณะ ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1 แสนคน โดยเนื้อหาในการลงนามร่วมในการนี้ สืบเนื่องจากสมาชิกของทั้ง 2 สมาคมฯ ได้รวมตัวกันแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเปลี่ยนจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV อันเนื่องมาจากสาเหตุเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทุกวันและราคาขึ้น-ลง ที่ไม่แน่นอน ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น แต่รายรับเท่าเดิม อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษอีกด้วย จึงอยากให้ทางสมาคมช่วยจัดหาจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีคุณภาพดี ทนทาน ได้มาตราฐานสากล มีอะไหล่และอุปกรณ์ให้ซื้อเปลี่ยนได้ทุกที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ เมื่อเป็นเช่นนี้ทางสมาคมฯจึงได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จึงได้ทราบว่า รถจักรยนต์ไฟฟ้า EV ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สมาชิกของสมาคมฯต้องการ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV ของ TOYODA TRIKE ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TOYOTA ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีบริษัทในเครือฯ ZEUS CORPORATION เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้นทางสมาคมฯจึงได้แจ้งความประสงค์ เพื่อการจัดทำ MOU ในครั้งนี้ โดยท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zeus-corporation.co.th

Related posts