โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดตัว “Precision Medicine: การแพทย์แม่นยำ” กับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิต

โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดตัว “Precision Medicine: การแพทย์แม่นยำ” กับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิต

“ยีน” คือ รหัสพันธุกรรมในตัวเราที่ควบคุมลักษณะของแต่ละคนให้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอก เช่น สีตา สีผิว ความสูง ไปจนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายชนิด ซึ่งยีนมีผลกับสุขภาพในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ รวมถึงการวางแผนสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยในบางโรค ถ้าเราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมและแม่นยำด้วยยีนในตัวเรา ย่อมช่วยประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ในอนาคต ป้องกันก่อนเกิดโรคได้ ในโอกาสนี้โรงพยาบาลกรุงเทพได้จัดงานแถลงข่าว “Precision Medicine: การแพทย์แม่นยำ กับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิต” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ

พญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า “การแพทย์แม่นยำเป็นการนำความรู้ด้านพันธุศาสตร์และจีโนมของมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาการถอดรหัสทางพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ขั้นสูงที่มีชื่อว่า Next – Generation Sequencing หรือ NGS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหาลำดับนิวคลีโอไทด์หรือลำดับเบสของดีเอ็นเอ เพื่อตรวจหาและวิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงหรือทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โดยเทคโนโลยี NGS มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมในปริมาณมากและมีความไวในการตรวจหาการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมสูง ร่วมกับการประมวลผลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลระดับสากล ทำให้ผลการตรวจมีความแม่นยำ นำไปสู่การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาที่ชัดเจนและถูกต้อง”

ภายในงานมีการร่วมพูดคุยถึง “รูปแบบการให้บริการ Precision Medicine: การแพทย์แม่นยำ” โดย พญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ พร้อมการให้บริการตรวจทางด้านพันธุศาตร์ทางการแพทย์และการรักษาแบบจีโนมิกส์โดย ห้องปฏิบัติการเอ็น เฮลท์ จีโนมิกส์ (N Health Genomics) บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ในเครือ BDMS ที่มุ่งหวังในการยกระดับขีดความสามารถทางการแพทย์ในการดูแลรักษาสุขภาพคนไทยและต่างชาติด้วยการแพทย์แบบจีโนมิกส์โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุศาสตร์ขั้นสูง ประเทศสหรัฐอเมริกาตามมาตรฐานระดับสากลและฐานข้อมูลการแปลผลที่น่าเชื่อถือเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุดเฉพาะรายบุคคล

นอกจากนี้ยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละสาขา มาร่วมพูดคุยเรื่อง “Precision Medicine กับความสำคัญของสุขภาพ” ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ “เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ และวางแผนครอบครัวเพิ่มความมั่นใจให้สุขภาพลูกน้อยในครรภ์” โดย นพ.ปภากร มิ่งมิตรพัฒนะกุล, “การป้องกันและตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงโรคหัวใจ” โดย นพ.อภิชัย คงพัฒนะโยธิน, “บทบาทของ Precision Medicine : การแพทย์แม่นยำ กับการวางแผนการรักษามะเร็ง”โดย ศ.คลินิก พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ, “ตรวจประเมินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค” โดย นพ.ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์ และ “PHARMACOGENOMICS เลือกยาให้ตรงยีน เพิ่มประสิทธิภาพ มั่นใจความปลอดภัย” โดย ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ เภสัชกร และแขกรับเชิญพิเศษ คุณเต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร และแจ็คกี้-แพรวไพลิน ภรรยา มาร่วมเผยการดูแลสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์

แพ็กเกจที่น่าสนใจของ Precision Medicine มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่
PREIMPLANTATION GENETIC TESTING FOR ANEUPLOIDY (PGT-A) ตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว
NON – INVASIVE PRENATAL TESTING (NIPT) ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมเพื่อสุขภาพลูกน้อยในครรภ์
POLYGENIC RISK SCORE ตรวจพันธุกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ
COMPREHENSIVE GENOMIC PROFILING (CGP)การตรวจพันธุกรรมประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ตรวจพันธุกรรมค้นหาโรคติดเชื้อ
GENETIC TESTING IN RHEUMATOLOGY ตรวจพันธุกรรมกับโรคข้อและโรครูมาติสซั่ม
DRUG – GENE PROFILE TESTING ตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา

เพราะคุณไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคุณ การดูแลสุขภาพในแบบที่คุณต้องการด้วยยีนในตัวคุณ เพียงตรวจรหัสทางพันธุกรรม คือคำตอบของการวางแผนดูแลสุขภาพเชิงลึกในทุกด้านเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาว การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ของโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมมาตรวจคัดกรองความเสี่ยง ตรวจวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา เลือกใช้ยาที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกด้าน เช่น การตรวจสุขภาพเชิงลึก, ภาวะมีบุตรยากและการตั้งครรภ์, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็ง, โรคทางระบบสมอง, โรคข้ออักเสบ, โรคระบบภูมิคุ้มกัน, โรคติดเชื้อ เป็นต้น เพื่อให้สุขภาพดีในทุกช่วงเวลาของชีวิต

Related posts