ประจวบคีรีขันธ์-ชิปปิ้งอาหารทะเลด่านสิงขรบางรายทำน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  ผ่าฝืนคำสั่งจังหวัดห้ามขนถ่ายสินค้าเปียกป้องกันโรคระบาด  วันหยุดไร้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ

ประจวบคีรีขันธ์-ชิปปิ้งอาหารทะเลด่านสิงขรบางรายทำน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  ผ่าฝืนคำสั่งจังหวัดห้ามขนถ่ายสินค้าเปียกป้องกันโรคระบาด  วันหยุดไร้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ
https://youtu.be/x1yl_CvfZww
วันที่  11  พฤศจิกายน  2566  ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบ  การขนถ่ายสินค้าที่โนแมนแลนด์  หรือพรมแดนระหว่างสองประเทศ (No Man’s Land)  จุดตรวจด่านสิงขร  บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์  หมู่  6  บ้านสิงขร  ต.คลองวาฬ  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์  หลังจากมีผู้ร้องเรียนไปป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้า (ชิปปิ้ง)  ปล่อยน้ำจากวัตถุดิบอาหารทะเลลงพื้นโดยไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้เกิดน้ำเสียจากซากสัตว์ไหลลงพื้น  น้ำขังเจิ่งนอง  ส่งกลิ่นเหม็น  ทั่วบริเวณ  กระทบสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน  ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
จากการตรวจสอบพบว่า  มีรถขนส่งสินค้าไม่มากนักเนื่องจากเป็นวันหยุด  โดยวัตถุดิบอาหารทะเลหลายชนิดบรรจุอยู่ในลังพลาสติกอย่างหนา   โดยมีน้ำแข็งซึ่งเป็นตัวรักษาความสดของอาหารทะเลไว้  ซึ่งผิดเงื่อนไขตามคำสั่งจังหวัด  ส่งผลให้น้ำแข็งที่ละลายเป็นน้ำนำกลิ่นของอาหารทะเลส่งลงพื้น
ถึงแม้ผู้ประกอบการมีการนำกระบะรอน้ำจากรถก็ตาม  และท้ายที่สุดก็ต้องเทน้ำทิ้งบริเวณดังกล่าว  ทำให้น้ำสะสมและเน่าเสีย  เนื่องจากบริเวณโนแมนแลนด์เป็นลานขนถ่ายสินค้าชั่วคราว  ไม่มีระบบจัดการสุขอนามัยอย่างเป็นระบบ   ไม่มีระบบกำจัดของเสียน้ำและขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ระหว่างการขนถ่ายสินค้าจากรถสิบล้อมีเพียงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6  (ประจวบคีรีขันธ์)  เท่านั้น  ปราศจากหน่วยงานที่ต้องประจำจุดตรวจประกอบด้วย  ประมง  เกษตร  ตรวจคนเข้าเมือง  ศุลกากร  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา  หรือ  ไซเตส  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์   ที่ร่วมตรวจสอบ  ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีเพียงสองคน  ทำการซุ่มตรวจเปิดฝาลังพลาสติก  โดยไม่ทราบว่าสินค้าที่อยู่ใต้น้ำแข็ง  ตรงตามที่แจ้งไว้กับหน่วยงานหรือไม่
  ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่าวันนี้เป็นวันเสาร์จึงไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ทั้งที่  มีคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการชายแดนไทย-เมียนมาร์  เมื่อเดือนมีนาคม  2566  ผ่อนผันให้มีการขนส่งสินค้าเฉพาะอาหารแห้งเท่านั้น   ขณะเดียวกันเมื่อปี  2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งห้ามขนถ่ายสินค้าเปียก  เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับวัตถุดิบที่มีความชื้น  ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงระบาดเชื้อโควิด 19
ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการ  1.ให้ถุงบรรจุอาหารทะเลสด  ใส่ในถุงสองชั้น  และผูกมัดปากให้สนิท   2.ถุงต้องบรรจุอยู่ในถังพลาสติก  และมีถังพลาสติกรองรับน้ำระหว่างรถบรรทุกทั้งสองคัน  ป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงพื้น  3.ต้องแจ้งการเข้าออกสินค้าให้ถูกต้องการพิกัดศุลกากร   ทั้งประเภท  ชนิด  ปริมาณและน้ำหนัก  4.ต้องทำความสะอาดทุกวัน  มีการโรยปูนขาวฆ่าเชื้ออาทิตย์ละสองครั้ง   เก็บเศษขยะที่แรงงานนำอาหารมารับประทานระหว่างขนส่งสินค้า
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts